SBRAS

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

Institute of Computational Technologies

ICT SBRAS
in Russian

Professor Anatolii M. Fedotov

Main Publications

Monographs

 1. Lyapunova N. A., Fedotov A.M., Fet Ya. I. Aleksei Andreyevich Lyapunov. 100 let so dnya rozhdeniya. - Novosibirsk: Akademicheskoye izd-vo «Geo». - 2011. - 587 s. - ISBN 978-5-904682-54-5.
  [Full text][Abstract]
 2. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Barakhnin V.B. Problemy poiska informatcii. - Novosibirsk: Nauka. - 2010. - 196 s. - ISBN 918–5–02–018969–0.
  [Full text]
 3. Fedotov A.M. Nekorrektnyye zadachi so sluchainymi oshibkami v dannykh. - Novosibirsk: Nauka. - 1990. - 280 s. - ISBN 5-02-028658-3.

Training manuals

 1. Fedotov A.M., Molorodov Yu.I. Vvedeniye v Internet i informatcionnyye tekhnologii. Chast 1. Seti peredachi dannykh. - Novosibirsk: SibGUTI. - 2008. - 294 s.
 2. Fedotov A.M., Molorodov Yu.I. Vvedeniye v Internet i informatcionnyye tekhnologii.Chast 2. Struktura i servisy setei Internet. - Novosibirsk: SibGUTI. - 2008. - 310 s.
 3. Fedotov A.M., Rychkova E.V. Yazyk HTML 3.2: Uchebnoye posobiye. - Novosibirsk: SGUTI. - 1999. - 76 s.
 4. Fedotov A.M. Zhitiye v srede Internet: Uchebnoye posobiye. - Novosibirsk: SibGATI. - 1997. - 72 s.

Articles in leading scientific publications (for the last 5 years)

 1. Leonova Y.V., Fedotov A.M Analysis of requirements for the creation of an information system for managing information resources to support scientific activities // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2019. - Vol.7. - Iss. 3. - P.70-93. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822.
  [Abstract]
 2. Molorodov Yu., Fedotov A., Khodorchenko D. Development of Information Systems for Scientific Research // Communications in Computer and Information Science. - 2019. - Vol.998. - P.145-152. - ISSN 1865-0929. - EISSN 1865-0937.
  [Full text][Abstract]
 3. Leonova Yu.V., Fedotov A.M. Analiz trebovany dlya postroyeniya prototipa nauchnoi informatcionnoi sistemy // Trudy GPNTB SO RAN. - 2019. - № 1. - S.32-38. - ISSN 2618-7515.
  [Abstract]
 4. Fedotova O.A., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Sambetbayeva M.A. Tcifrovoi repozitory v informatcionnykh nauchno-obrazovatelnykh sistemakh // Trudy GPNTB SO RAN. - 2019. - № 3. - S.23-28. - ISSN 2618-7515.
 5. Fedotov A.M., Murzakhmetov A.N., Dyusembaev A.E., Grishko M. To Analysis of the Model of Innovation Diffusion in the Social Systems under the Influence of the Media and Interpersonal Communication // Information. - 2018. - Vol.21. - Iss. 3. - P.1167-1196. - ISSN 1343-4500. - EISSN 1344-8994.
  [Abstract]
 6. Fedotov A.M., Murzakhmetov A.N., Dyusembaev A.E. Expansion of Ideas and Processes in Social and Biological Communities // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2018. - Vol.6. - Iss. 4. - P.17-28. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822.
  [Abstract]
 7. Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A., Fedotov A.M., Batyrkhanov A.G. Conceptual model of information system for resources storage // Vestnik Vostochno-Kazakhstanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. D. Serikbayeva. - 2018. - T.1. - № 3-3. - S.13-27. - ISSN 1561-4212.
  [Full text][Abstract]
 8. Knyazeva A.A., Kolobov O.S., Turchanovsky I.Yu., Fedotov A.M. Kollaborativnaya filtratciya dlya postroyeniya rekomendatcy na osnove dannykh o zakazakh // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2018. - T.16. - № 2. - S.62-69. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 9. Leonova Yu.V., Fedotov A.M. Sozdaniye prototipa sistemy upravleniya informatcionnymi resursami // Vestnik Vostochno-Kazakhstanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. D. Serikbayeva. - 2018. - T.1. - № 3-1. - S.46-55. - ISSN 1561-4212.
  [Full text]
 10. Fedotov A.M., Leonova Yu.V. Trebovaniya k prototipu sistemy upravleniya informatcionnymi resursami v raspredelennykh informatcionnykh sistemakh podderzhki nauchnykh issledovany // Vychislitelnyye tekhnologii. - 2018. - T.23. - № 5. - S.82-109. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X.
  [Abstract]
 11. Fedotov A.M., Molorodov Yu.I. Razrabotka informatcionnykh sistem dlya nauchnykh issledovany // Vestnik Vostochno-Kazakhstanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. D. Serikbayeva. - 2018. - T.1. - № 3-3. - S.259-267. - ISSN 1561-4212.
  [Full text]
 12. Barakhnin V.B., Fedotov A.M., Bakiyeva A.V., Bakiyev M.N., Tazhibayeva S.Zh., Batura T.V., Kozhemyakina O.Yu., Tussupov D.A., Sambetbaiyeva M.A., Lukpanova L.Kh. The Software System for the Study the Morphology of the Kazakh Language // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. - 2017. - Vol.XXXIII. - P.18-27. - EISSN 2357-1330.
  [Full text]
 13. Leonova Y.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. Thematic classification of the thesis abstracts // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2017. - Vol.5. - Iss. 1. - P.74-86. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822.
  [Abstract]
 14. Barakhnin V.B., Fedotov A.M., Bakiyeva A.M., Bakiyev M.N., Tazhibayeva S.Zh., Batura T.V., Kozhemyakina O.Yu., Tusupov D.A., Sambetbayeva M.A., Lukpanova L.Kh. Algoritmy generatcii i stemmatizatcii slovoform kazakhskogo yazyka // Cloud of Science. - 2017. - T.4. - № 3. - S.434-449. - EISSN 2409-031X.
  [Full text][Abstract]
 15. Zhizhimov O.L., Titova Yu.V., Fedotov A.M. Realizatciya metodov abstraktnogo dostupa k tezaurusu // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2017. - T.15. - № 1. - S.15-35. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 16. Leonova Yu.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. O podkhode k klassifikatcii avtoreferatov dissertatcy po temam // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2017. - T.15. - № 1. - S.47-58. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 17. Fedotov A.M., Prozorov O.V., Fedotova O.A., Bapanov A.A. O podkhode k tematicheskoi klassifikatcii dokumentov // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2017. - T.15. - № 1. - S.79-88. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 18. Borzov S.M., Potaturkin A.O., Potaturkin O.I., Fedotov A.M. Analysis of the efficiency of classification of hyperspectral satellite images of natural and man-made areas // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. - 2016. - Vol.52. - Iss. 1. - P.1-10. - ISSN 8756-6990. - EISSN 1934-7944.
  [Abstract]
 19. Fedotov A.M., Tussupov J.A., Sambetbayeva M.A., Yerimbetova A.S. Analysis the information needs of users in the field of scientific and educational activities for constructing the information model of its activity. keywords: information needs, information model of activity of scientific community // Vestnik Kazakhskoi akademii transporta i kommunikatcy im. M. Tynyshpayeva. - 2016. - № 2. - St.55. - ISSN 1609-1817.
  [Abstract]
 20. Fedotov A.M., Tusupov J.A., Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A., Sagnayeva S.K., Bapanov A.A., Tazhibaeva S.Z. Classification model and morphological analysis in multilingual scientific and educational information systems // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. - 2016. - Vol.86. - Iss. 1. - P.96-111. - ISSN 1992-8645. - EISSN 1817-3195.
  [Abstract]
 21. Fedotov A.M., Tusupov J.A., Sambetbayeva M.A., Sagnayeva S.K., Bapanov A.A., Nurgulzhanova A.N., Yerimbetova A.S. Using the thesaurus to develop it inquiry systems // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. - 2016. - Vol.86. - Iss. 1. - P.44-61. - ISSN 1992-8645. - EISSN 1817-3195.
  [Abstract]
 22. Molorodov Yu.I., Chernenko V.V., Fedotov A.M. Web-based repository for spatial monitoring viral tick-borne pathogens // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2016. - Vol.4. - Iss. 4. - P.37-43. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822.
  [Abstract]
 23. Revnivykh A.V., Fedotov A.M. Main Reasons of Information Systems Vulnerability // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. - 2016. - Vol.12. - Iss. 3. - P.2133-2142. - ISSN 0973-1768. - EISSN 0973-9750.
  [Abstract]
 24. Borzov S.M., Melnikov P.V., Pestunov I.A., Potaturkin O.I., Fedotov A.M. Kompleksnaya obrabotka giperspektralnykh izobrazheny na osnove spektralnoi i prostranstvennoi informatcii // Vychislitelnyye tekhnologii. - 2016. - T.21. - № 1. - S.25-39. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X.
  [Abstract]
 25. Zhizhimov O.L., Fedotov A.M., Shokin Yu.I. Osnovnyye printcipy, arkhitektura i realizatciya informatcionnykh sistem IVT SO RAN // Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. I.Razzakova. - 2016. - Ch.1. - № 3(39). - S.348-352. - ISSN 1694-5557.
  [Full text][Abstract]
 26. Molorodov Yu.I., Ryumkin S.I., Fedotov A.M. Web-resurs dlya monitoringa geneticheskogo raznoobraziya kleshchei i perenosimykh patogenov // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2016. - T.14. - № 2. - S.91-99. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 27. Fedotov A.M., Vasyuchkova T.S., Derzho M.A., Ivancheva N.A., Fedotova O.A. Model elektronnoi biblioteki dlya podderzhki sistemy «Blended Learning» v Novosibirskom gosudarstvennom universitete // Bibliosfera. - 2016. - № 1. - S.66-72. - ISSN 1815-3186.
  [Abstract]
 28. Fedotov A.M., Tusupov D.A., Sagnayeva S.K., Sambetbayeva M.A. Instituttcionalnyye repozitorii otkrytogo dostupa dlya nauchnogo obrazovatelnoi deyatelnosti // Vestnik Evrazyskogo natcionalnogo universiteta im. L.N.Gumileva. Seriya estestvenno-tekhnicheskiye nauki. I chast. - 2016. - № 4(113). - S.128-136. - ISSN 2078-6697.
  [Abstract]
 29. Fedotov A.M., Molorodov Y.I., Zelenchuk A.M. The conception and architecture of the internet portal for the study of thermophysical properties of materials // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2015. - Vol.3. - Iss. 4. - P.45-54. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822.
  [Full text][Abstract]
 30. Fedotov A.M., Tussupov J., Sambetbayeva M., Idrisova I., Yerimbetova A. Development and implementation of a morphological model of kazakh language // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2015. - Vol.3. - Iss. 3. - P.69-79. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822.
  [Full text][Abstract]
 31. Revnivykh A.V., Fedotov A.M. Root Causes of Information Systems Vulnerabilities // Indian Journal of Science and Technology. - 2015. - T.8. - № 36. - ISSN 0974-6846. - EISSN 0974-5645.
  [Abstract]
 32. Zhizhimov O.L., Fedotov A.M. Tcifrovyye repozitorii na osnove DSpace: osnovnyye printcipy, tekhnologii, praktika // Informatcionnyye tekhnologii v gumanitarnykh issledovaniyakh. - 2015. - T.21. - S.85-96. - ISSN 1990-9330.
 33. Medvedev S.B., Pestunov A.I., Pestunov I.A., Fedotov A.M. Modeli rosta i vzaimodeistviya derevyev // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 2. - S.42-54. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 34. Revnivykh A.V., Fedotov A.M. Uchet informatcionnykh resursov v korporativnykh IT-sistemakh // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 1. - S.97-106. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 35. Fedotov A.M., Abdeliyeva M.N., Baidavletov A.T., Bapanov A.A., Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A. Kontceptualnaya model nauchno-obrazovatelnoi informatcionnoi sistemy // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 3. - S.52-67. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 36. Fedotov A.M., Baidavletov A.T., Zhizhimov O.L., Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A. Tcifrovoi repozitory v nauchno-obrazovatelnoi informatcionnoi sisteme // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 3. - S.105-123. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 37. Fedotov A.M., Idrisova I.A., Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A. Ispolzovaniye tezaurusa v nauchno-obrazovatelnoi informatcionnoi sisteme // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 2. - S.86-102. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 38. Fedotov A.M., Molorodov Yu.I., Zelenchuk A.M. Kontceptciya i arkhitektura informatcionnoi sistemy dlya issledovaniya teplofizicheskikh svoistv materialov // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 4. - S.43-51. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 39. Fedotov A.M., Tusupov D.A., Sambetbayeva M.A., Erimbetova A.S., Bakiyeva A.M., Idrisova A.I. Model opredeleniya normalnoi formy slova dlya kazakhskogo yazyka // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 1. - S.107-116. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 40. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L. Tekhnologii sozdaniya raspredelennykh informatcionnykh sistem dlya podderzhki nauchnykh issledovany // Vychislitelnyye tekhnologii. - 2015. - T.20. - № 5. - S.251-274. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X.
 41. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Fedotova O.A. Evolyutciya informatcionnykh sistem: ot WEB-saitov do sistem upravleniya informatcionnymi resursami // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2015. - T.13. - № 1. - S.117-134. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
 42. Barakhnin V.B., Fedotov A.M. Building models of documentary and factographic retrieval in digital libraries // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. - 2014. - Vol.48. - Iss. 6. - P.296-304. - ISSN 0005-1055. - EISSN 1934-8371.
  [Abstract]
 43. Mukhanova A.A., Fedotov A.M. Vulnerability Classification of Information Security in Corporate Systems // Information. - 2014. - Vol.17. - Iss. 1. - P.219-228. - ISSN 1343-4500. - EISSN 1344-8994.
  [Full text][Abstract]
 44. Pestunov Al.I., Fedotov A.M., Medvedev S.B. Qualitative properties of the minimal model of carbon circulation in the biosphere [Digital resource] // Geophysical Research Abstracts. - 2014. - Vol.16. - Iss. EGU2014. - Art.14720. - ISSN 1029-7006. - EISSN 1607-7962.
  [Full text][Abstract]
 45. Barakhnin V.B., Fedotov A.M. Modeli dokumentalnogo i faktograficheskogo poiska dlya intellektualnykh informatcionnykh sistem // Cloud of Science. - 2014. - T.1. - № 4. - S.528-548. - EISSN 2409-031X.
  [Abstract]
 46. Barakhnin V.B., Fedotov A.M. Postroyeniye modelei dokumentalnogo i faktograficheskogo poiska v elektronnykh bibliotekakh // Nauchno-tekhnicheskaya informatciya. Seriya 2: Informatcionnyye protcessy i sistemy. - 2014. - № 12. - S.10-18. - ISSN 0548-0027.
  [Full text]
 47. Elepov B.S., Zhizhimov O.L., Fedotov A.M., Shokin Yu.I. Integratciya informatcionnykh resursov Sibirskogo otdeleniya RAN kak shag k formirovaniyu edinogo nauchno-obrazovatelnogo informatcionnogo prostranstva // Teoriya i praktika obshchestvenno-nauchnoi informatcii. - 2014. - № 22. - S.21-32. - ISSN 0236-3917.
 48. Zhizhimov O.L., Fedotov A.M., Shokin Yu.I. Platforma ZooSPACE - organizatciya dostupa k raznorodnym raspredelennym resursam [Elektronny resurs] // Elektronnyye biblioteki. - 2014. - T.17. - № 2. - EISSN 1562-5419.
  [Full text][Abstract]
 49. Zagorulko G.B., Molorodov Yu.I., Fedotov A.M. Sistematizatciya znany po teplofizicheskim svoistvam veshchestv // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2014. - T.12. - № 3. - S.48-56. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Full text][Abstract]
 50. Kazakov V. G., Kazakov V.V., Kovalev V.S., Fedotov A.M., Yatcenko A.S. Informatcionnyye sistemy po atomnoi spektroskopii: ot informatcionno-poiskovykh k sistemam podderzhki prinyatiya resheny // Vestnik NGUEU. - 2014. - № 2. - S.268-279. - ISSN 2073-6495.
  [Abstract]
 51. Kudashev E.B., Serebryakov V.A., Fedotov A.M. Trety Vserossysky Simpozium «Infrastruktura nauchnykh informatcionnykh resursov i sistem» // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2014. - T.12. - № 1. - S.102-107. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
 52. Leonova Yu.V., Fedotov A.M. Issledovaniye nauchnykh svyazei na osnove analiza dissertatcionnykh rabot // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2014. - T.12. - № 1. - S.34-49. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Full text]
 53. Lomakin S.G., Fedotov A.M. Analiz modeli peredachi informatcii v seti kletochnykh avtomatov // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2014. - T.12. - № 3. - S.86-99. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Abstract]
 54. Revnivykh A.V., Fedotov A.M. Dostupnost resursov informatcionnykh sistem // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2014. - T.12. - № 1. - S.55-63. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Full text]
 55. Fedotov A.M., Barakhnin V.B., Zhizhimov O.L., Fedotova O.A. Informatcionnaya model elektronnoi biblioteki po nauchnomu naslediyu // Sborniki Prezidentskoi biblioteki im. B. N. Eltcina / Vyp. 5: Nauchnoye i organizatcionno-tekhnologicheskoye formirovaniye tcifrovogo bibliotechnogo, muzeinogo i arkhivnogo kontenta: sbornik nauchnykh trudov. (Seriya «Elektronnaya biblioteka» / nauch. red. E. D. Zhabko). - 2014. - Sankt-Peterburg: FGBU «Prezidentskaya biblioteka imeni B. N. Eltcina». - S.175-202. - ISBN 978-5-905273-51-3.
 56. Fedotov A.M., Barakhnin V.B., Zhizhimov O.L., Fedotova O.A. Model informatcionnoi sistemy dlya podderzhki nauchno-pedagogicheskoi deyatelnosti // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Informatcionnyye tekhnologii. - 2014. - T.12. - № 1. - S.89-101. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420.
  [Full text][Abstract]

Articles in the Collections of the Works of Conferences (for the last 5 years)

 1. Fedotov A.M, Fedotova O.A., Sambetbayeva M.A. Multilingual Thesaurus in Information System for Scientific and Educational Activity Support // Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: XX International Conference DAMDID/RCDL'2018 (October 9-12, 2018, Moscow, Russia): Conference Proceedings / Edited by Leonid Kalinichenko, Yannis Manolopoulos, Sergey Stupnikov, Nikolay Skvortsov, Vladimir Sukhomlin. - 2018. - Moscow: FRC CSC RAS. - P.360-361. - ISBN: 978-5-519-65438-8.
  [Abstract]
 2. Fedotov A.M, Leonova Y.V. Creation of a Prototype of a Scientific Information System for Managing Information Resources // Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: XX International Conference DAMDID/RCDL'2018 (October 9-12, 2018, Moscow, Russia): Conference Proceedings / Edited by Leonid Kalinichenko, Yannis Manolopoulos, Sergey Stupnikov, Nikolay Skvortsov, Vladimir Sukhomlin. - 2018. - Moscow: FRC CSC RAS. - P.362-363. - ISBN: 978-5-519-65438-8.
  [Abstract]
 3. Fedotova O.A., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Sambetbayeva M.A. Tcifrovoi repozitary v informatcionnykh nauchno-obrazovatelnykh sistemakh // Ustny doklad. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentciya «Nauka, tekhnologii i informatciya v bibliotekakh» (LIBWAY-2018). 12.09-15.09.2018. - 2018. - Novosibirsk.
 4. Bapanov A.A., Fedotov A.M, Tussupov J.A., Fedotova O.A. The Creation of Information Model of Digital Library for Supporting Scientific and Educational Activity // 2nd Russian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications (Vladivostok, Russia, 25-29 September, 2017): Programme and abstracts. - 2017. - P.14.
  [Full text][Abstract]
 5. Leonova Yu.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. O podkhode k klassifikatcii avtoreferatov dissertatcy po temam // Analitika i upravleniye dannymi v oblastyakh s intensivnym ispolzovaniyem dannykh: sbornik nauchnykh trudov XIX Mezhdunarodnoi konferentcii DAMDID / RCDL’2017 (10-13 oktyabrya 2017 goda, Moskva, MGU). - 2017. - Moskva: FITc IU RAN. - S.272-276. - ISBN: 978-5-519-60516-8.
 6. Leonova Yu.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. O podkhode k klassifikatcii avtoreferatov po temam // Trudy Sedmoi mezhdunarodnoi konferentcii «Sistemny analiz i informatcionnyye tekhnologii» SAIT-2017. Svetlogorsk, 13-18 iyunya 2017 g. - 2017. - Moskva: ISA RAN. - S.270-278. - ISBN: 978-5-904466-36-7.
 7. Leonova Yu.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. Postroyeniye mery blizosti dokumentov dlya tematicheskoi klassifikatcii avtoreferatov dissertatcy // XVI Rossyskaya konferentciya «Raspredelennyye informatcionno - vychislitelnyye resursy. Nauka – tcifrovoi ekonomike» (DICR-2017): Trudy XVI Vserossyskoi konferentcii (4-7 dekabrya 2017 g.). Novosibirsk / Pod red. O.L. Zhizhimova, A.M. Fedotova. - 2017. - Novosibirsk: IVT SO RAN. - S.88-99. - ISBN: 978-5-905569-10-4.
  [Full text][Abstract]
 8. Fedotov A.M., Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A. Tezaurusy i ontologii v nauchno-obrazovatelnykh informatcionnykh sistemakh // XVI Rossyskaya konferentciya «Raspredelennyye informatcionno - vychislitelnyye resursy. Nauka – tcifrovoi ekonomike» (DICR-2017): Trudy XVI Vserossyskoi konferentcii (4-7 dekabrya 2017 g.). Novosibirsk / Pod red. O.L. Zhizhimova, A.M. Fedotova. - 2017. - Novosibirsk: IVT SO RAN. - S.115-127. - ISBN: 978-5-905569-10-4.
  [Full text][Abstract]
 9. Fedotov A.M., Fedotova O.A. Informatcionnyye sistemy: modeli i tekhnologii // Marchukovskiye nauchnyye chteniya – 2017: Trudy Mezhdunarodnoi konferentcii. - 2017. - Novosibirsk: IVMiMG SO RAN. - S.936-942.
 10. Fedotov A.M., Fedotova O.A. Kontceptualnaya model nauchnoi elektronnoi biblioteki // XVI Rossyskaya konferentciya «Raspredelennyye informatcionno - vychislitelnyye resursy. Nauka – tcifrovoi ekonomike» (DICR-2017): Trudy XVI Vserossyskoi konferentcii (4-7 dekabrya 2017 g.). Novosibirsk / Pod red. O.L. Zhizhimova, A.M. Fedotova. - 2017. - Novosibirsk: IVT SO RAN. - S.393-409. - ISBN: 978-5-905569-10-4.
  [Full text][Abstract]
 11. Shokin Yu.I., Zhizhimov O.L., Fedotov A.M. Informatcionnyye sistemy IVT SO RAN // XVI Rossyskaya konferentciya «Raspredelennyye informatcionno - vychislitelnyye resursy. Nauka – tcifrovoi ekonomike» (DICR-2017): Trudy XVI Vserossyskoi konferentcii (4-7 dekabrya 2017 g.). Novosibirsk / Pod red. O.L. Zhizhimova, A.M. Fedotova. - 2017. - Novosibirsk: IVT SO RAN. - S.11-18. - ISBN: 978-5-905569-10-4.
  [Full text][Abstract]
 12. Shokin Yu.I., Zhizhimov O.L., Fedotov A.M. Informatcionnyye sistemy IVT SO RAN: sostoyaniye i perspektivy // XVI Rossyskaya konferentciya «Raspredelennyye informatcionno - vychislitelnyye resursy. Nauka – tcifrovoi ekonomike» (DICR'2017): Novosibirsk, Akademgorodok 4 - 7 dekabrya 2017 g.: Programma. Tezisy dokladov. Alfavitny ukazatel uchastnikov. - 2017. - Novosibirsk: IVT SO RAN. - S.16. - ISBN: 978-5-905569-09-8.
  [Full text]
 13. Leonova Yu.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. Tematicheskaya klassifikatciya avtoreferatov dissertatcy // Analitika i upravleniye dannymi v oblastyakh s intensivnym ispolzovaniyem dannykh: XVIII Mezhdunarodnaya konferentciya DAMDID/RCDL'2016 (11-14 oktyabrya 2016 goda. Ershovo, Moskovskaya oblast, Rossiya) / Redkollegiya: L. A. Kalinichenko, Ya. Manolopulos, S. O. Kuznetcov. - 2016. - Moskva: FITc IU RAN. - S.272-276. - ISBN: 978-5-94588-206-5.
  [Abstract]
 14. Fedotov A.M., Leonova Yu.V. O podkhode k resheniyu zadachi tematicheskoi klassifikatcii avtoreferatov // Gibridnyye i sinergeticheskiye intellektualnyye sistemy: Materialy III Vserossyskoi Pospelovskoi konferentcii s mezhdunarodnym uchastiyem / Podredaktciyei A. V. Kolesnikova. - 2016: Baltyskogo federalnogo universiteta im. Immanuila Kanta. - S.277-286. - ISBN: 978-5-9971-0409-2.
 15. Bakiyeva A.M., Batura T.V., Fedotov A.M. Methods and Systems of Automatic Text Summarization // Abstracts of the International Conference "Computational and Informational Technologies in Science, Ingenering and Education" (September 24-27, 2015) / Al-Farabi KazNU. - 2015. - Almaty: Al-Farabi KazNU. - P.50-50. - ISBN: 978-601-04-1389-4.
 16. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Barakhnin V.B. The technology of creating large-scale intelligent information and analitical search engines in semistructured data // Abstracts of the International Conference "Computational and Informational Technologies in Science, Ingenering and Education" (September 24-27, 2015) / Al-Farabi KazNU. - 2015. - Almaty: Al-Farabi KazNU. - P.78-79. - ISBN: 978-601-04-1389-4.
 17. Bakiyeva A.M., Batura T.V., Fedotov A.M. Metody i sistemy avtomaticheskogo referirovaniya teksta // Sovmestny vypusk po materialam mezhdunarodnoi nauchnoi konferentcii «Vychislitelnyye i informatcionnyye tekhnologii v nauke, tekhnike i obrazovanii» (CITech-2015) (24-27 sentyabrya 2015 goda): Vychislitelnyye tekhnologii, t.20; Vestnik KazNU im. Al-Farabi, Seriya matematika, mekhanika i informatia № 3 (86) / KazNU im. al-Farabi. - 2015. - Ch.I. - Almaty - Novosibirsk. - S.263-274.
 18. Zhizhimov O.L., Fedotov A.M., Shabalnikov I.V., Shokin Yu.I. Zadachi monitoringa informatcionnykh resursov i resheniya na platforme ZooSPACE // «Industrialnyye informatcionnyye sistemy» - IIS-2015. Vserossyskaya konferentciya s mezhdunarodnym uchastiyem (Novosibirsk, 20-24 sentyabrya 2015 g.): Sbornik tezisov dokladov / KTI VT SO RAN. - 2015. - Novosibirsk: KTI VT SO RAN. - S.28-29.
 19. Leonova Yu.V., Fedotov A.M. K voprosu tematicheskoi klassifikatcii avtoreferatov // Sistemny analiz i informatcionnyye tekhnologii "SAIT-2015": trudy VI Mezhdunarodnoi konferentcii. - 2015. - T.2. - Moskva: ISA RAN. - S.37-45. - ISBN: 978-5-904466-16-9.
 20. Leonova Yu.V., Fedotov A.M. Metod tematicheskoi klassifikatcii avtoreferatov dissertatcy // Analitika i upravleniye dannymi v oblastyakh s intensivnym ispolzovaniyem dannykh: XVII Mezhdunarodnaya konferentciya DAMDID/RCDL'2015. Obninsk, 13-16 oktyabrya 2015 goda. Trudy konferentcii / NIYaI MIFI. - 2015. - Obninsk: IATE NIYaU MIFI. - S.190-193. - ISBN: 978-5-9530-0398.
 21. Leonova Yu.V., Fedotov A.M. Podkhod k resheniyu zadachi klassifikatcii avtoreferatov dissertatcy // ZNANIYa - ONTOLOGII - TEORII: Materialy V Vserossyskoi konferentcii s mezhdunarodnym uchastiyem «Znaniya – Ontologii – Teorii» (ZONT-2015) 6-8 oktyabrya 2015 g., G. Novosibirsk / Institut matematiki im. S.L.Soboleva SO RAN. - 2015. - T.2. - Novosibirsk. - S.6-14.
 22. Pestunov Al.I., Fedotov A.M. Modeli rosta i vzaimodeistviya derevyev na osnove balansa veshchestv ot kornei i energii ot krony // Mezhdunarodnaya konferentciya «Aktualnyye problemy vychislitelnoi i prikladnoi matematiki - 2015», posvyashchennaya 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Guriya Ivanovicha Marchuka (Novosibirsk, 19-23 oktyabrya 2015 g.): Tezisy / IVMiMG SO RAN. - 2015. - Novosibirsk: Akademizdat. - S.147-148. - ISBN: 978-5-9907241-5-0.
 23. Shokin Yu.I., Zhizhimov O.L., Fedotov A.M. Informatcionnyye sistemy IVT SO RAN: printcipy, arkhitektura, realizatcii // Informatcionnyye tekhnologii, sistemy i pribory v APK: Materialy 6-oi Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii (Novosibirsk, 22-23 oktyabrya 2015 g.) / Sibirsky fiziko-tekhnichesky institut agrarnykh problem. - 2015. - Ch.1. - Novosibirsk: Sibirsky fiziko-tekhnichesky institut agrarnykh problem. - S.11-16. - ISBN: 978-5-8119-0637-6.
  [Full text]
 24. Barakhnin V.B., Fedotov A.M., Skachkov D.M., Solovyov A.A., Zhizhimov O.L. Technology of Geographic Data Extraction from Text Documents // Sovremennyye informatcionnyye tekhnologii dlya fundamentalnykh nauchnykh issledovany v oblasti nauk o Zemle (g. Petropavlovsk-Kamchatsky, 8-13 sentyabrya 2014 g.): Materialy Mezhdunarodnoi konferentcii. - 2014. - Vladivostok: Dalnauka. - P.124-124. - ISBN: 978-5-8044-1470-3.
  [Full text]
 25. Fedotov A.M., Barakhnin V.B., Fedotova O.A., Zhizhimov O.L. A Model of Digital Library to Support Research Activities // Sovremennyye informatcionnyye tekhnologii dlya fundamentalnykh nauchnykh issledovany v oblasti nauk o Zemle (g. Petropavlovsk-Kamchatsky, 8-13 sentyabrya 2014 g.): Materialy Mezhdunarodnoi konferentcii. - 2014. - Vladivostok: Dalnauka. - P.22-22. - ISBN: 978-5-8044-1470-3.
  [Abstract]
 26. Zhizhimov O.L., Nikultzev V.S., Fedotov A.M., Shokin Yu.I. Distributed Information Resources SB RAS and Technological Platforms ZooSPACE // Sovremennyye informatcionnyye tekhnologii dlya fundamentalnykh nauchnykh issledovany v oblasti nauk o Zemle (g. Petropavlovsk-Kamchatsky, 8-13 sentyabrya 2014 g.): Materialy Mezhdunarodnoi konferentcii. - 2014. - Vladivostok: Dalnauka. - P.33-34. - ISBN: 978-5-8044-1470-3.
  [Abstract]
 27. Baidavletov A.T., Abdeliyeva M., Fedotov A.M. Ontologicheskoye opisaniye SUEB // XV Rossyskaya konferentciya s mezhdunarodnym uchastiyem «Raspredelennyye informatcionnyye i vychislitelnyye resursy» DICR-2014: Novosibirsk, 2-5 dekabrya 2014 g: Programma. Tezisy dokladov. Avtorsky ukazatel uchastnikov / Institut vychislitelnykh tekhnology SO RAN. - 2014. - Novosibirsk: Institut vychislitelnykh tekhnology Sibirskogo otdeleniya RAN. - S.20. - ISBN: 978-5-905569-06-7.
 28. Barakhnin V.B., Fedotov A. Postroyeniye modelei dokumentalnogo i faktograficheskogo poiska v elektronnykh bibliotekakh // XV Rossyskaya konferentciya s mezhdunarodnym uchastiyem «Raspredelennyye informatcionnyye i vychislitelnyye resursy» DICR-2014: Novosibirsk, 2-5 dekabrya 2014 g: Programma. Tezisy dokladov. Avtorsky ukazatel uchastnikov / Institut vychislitelnykh tekhnology SO RAN. - 2014. - Novosibirsk: Institut vychislitelnykh tekhnology Sibirskogo otdeleniya RAN. - S.20-21. - ISBN: 978-5-905569-06-7.
  [Full text]
 29. Barakhnin V.B., Fedotov A.M. Modeli dokumentalnogo i faktograficheskogo poiska v elektronnykh bibliotekakh // Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kollektcii: Trudy XVI Vserossyskoi nauchnoi konferentcii RCDL-2014. - 2014. - Dubna: Obyyedinenny institut yadernykh issledovany. - S.225-230. - ISBN: 978-5-9530-0397-1.
  [Full text][Abstract]
 30. Zhizhimov O.L., Fedotov A.M., Shokin Yu.I. Ispolzovaniye platformy ZooSPACE v nauchnykh tcentrakh SO RAN // Matematicheskoye modelirovaniye i vychislitelno-informatcionnyye tekhnologii v mezhdistciplinarnykh nauchnykh issledovaniyakh: Materialy IV Vserossyskoi konferentcii. - 2014. - Irkutsk: Institut dinamiki i teorii upravleniya SO RAN. - S.30-31.
 31. Zhizhimov O.L., Fedotov A.M., Shokin Yu.I., Guskov A.E. ZooSPACE v proyektakh integratcii raznorodnykh raspredelennykh resursov: sostoyaniye i perspektivy // Infrastruktura nauchnykh informatcionnykh resursov i sistem: Sbornik nauchnykh statei Chetvertogo Vserossyskogo simpoziuma / Pod redaktciyei doktora tekhnicheskikh nauk E.B. Kudasheva, doktora fiziko-matematicheskikh nauk V.A. Serebryakova. - 2014. - T.1. - Moskva: Vychislitelny tcentr RAN. - S.40-51. - ISBN: 978-5-19601-103-6.
 32. Lomakin S.G., Fedotov A.M. Model samoorganizatcii v agentnykh sistemakh s peredachei soobshcheny // Matematicheskoye modelirovaniye i vychislitelno-informatcionnyye tekhnologii v mezhdistciplinarnykh nauchnykh issledovaniyakh: Materialy IV Vserossyskoi konferentcii. - 2014. - Irkutsk: Institut dinamiki i teorii upravleniya SO RAN. - S.42-42.
 33. Molorodov Yu.I., Fedotov A.M. Issledovaniye dinamiki arealov rasprostraneniya kleshchei i perenosimykh imi bakterialnykh patogenov na territorii aziatskoi chasti Rossii // Prikladnoi i geometrichesky analiz: mezhdunarodnaya konferentciya 22-25 sentyabrya 2014 g., Samarkand, Uzbekistan: tezisy dokladov. - 2014. - Novosibirsk: Novosibirsky gosudarstvenny tekhnichesky universitet. - S.68-68. - ISBN: 978-5-7782-2494-0.
 34. Fedotov A.M., Lomakin S. Matematicheskoye modelirovaniye rasprostraneniya mneny v obshchestve [Elektronny resurs] // International conference «Advanced mathematics, computations and applications-2014»: Abstracts. Novosibirsk, June 8-11, 2014. - 2014. - Novosibirsk: Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. - ISBN: 978-5-9904865-8-4.
  [Full text]
 35. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Fedotova O.A. Sistema upravleniya elektronnymi bibliotekami v IRIS SO RAN // XV Rossyskaya konferentciya s mezhdunarodnym uchastiyem «Raspredelennyye informatcionnyye i vychislitelnyye resursy» DICR-2014: Novosibirsk, 2-5 dekabrya 2014 g: Programma. Tezisy dokladov. Avtorsky ukazatel uchastnikov / Institut vychislitelnykh tekhnology SO RAN. - 2014. - Novosibirsk: Institut vychislitelnykh tekhnology Sibirskogo otdeleniya RAN. - S.16. - ISBN: 978-5-905569-06-7.
 36. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Fedotova O.A. Sistema upravleniya elektronnymi bibliotekami v IRIS SO RAN // Infrastruktura nauchnykh informatcionnykh resursov i sistem: Sbornik nauchnykh statei Chetvertogo Vserossyskogo simpoziuma / Pod redaktciyei doktora tekhnicheskikh nauk E.B. Kudasheva, doktora fiziko-matematicheskikh nauk V.A. Serebryakova. - 2014. - T.1. - Moskva: Vychislitelny tcentr RAN. - S.11-39. - ISBN: 978-5-19601-103-6.
 37. Shokin Yu.I., Fedotov A.M., Zhizhimov O.L., Fedotova O.A. Sistema upravleniya elektronnymi bibliotekami [Elektronny resurs] // Raspredelennyye informatcionnyye i vychislitelnyye resursy (DICR-2014): materialy XV Rossyskoi konferentcii s mezhdunarodnym uchastiyem (elektronnoye izdaniye). - 2014. - Novosibirsk: Institut vychislitelnykh tekhnology Sibirskogo otdeleniya RAN. - Gos. registr. №: 0321500379.
  [Full text]

|Home| |Research interests| |Lectures| |Projects participations| |Main publication|


Anatolii M. Fedotov


ICT SB RAS
© 1996-2012, Institute of Computational Technologies SB RAS, Novosibirsk
© 1996-2012, Novosibirsk State University, Novosibirsk
© 1996-2012, Anatolii M. Fedotov
    Created:     Wednesday, 20-Jun-96 10:12:44 NSS
    Last update: Friday, 22-Dec-2017 00:12:09 NOVT